PPM

Projekt: prostori Pogrebnega podjetja Maribor
Naročnik: Pogrebno podjetje Maribor
Leto izvedbe: 2021
Sodelovanje z u.d.i.a Miha Miholič

PPM

Projekt: prostori Pogrebnega podjetja Maribor
Naročnik: Pogrebno podjetje Maribor
Leto izvedbe: 2021
Sodelovanje z u.d.i.a Miha Miholič